Уважаеми членове на Българска Туристическа Камара,
Уведомяваме ви, че след подписването на споразумение с Профон, на 12.08.2019 беше подписано споразумение за партньорство и с Музикаутор. Отстъпката, която постигнахме за членовете на Българска Туристическа Камара, е 40% от действащите тарифи на организацията. При натрупване на определен обем за следващата година отстъпката ще стане 50%, като за вече подписалите договор на 40% ще бъдат начислени още 10% отстъпка. На всеки член на БТК ще бъде издадено удостоверение за членство, което да бъде приложено към договорите с двете организации.