На 18.03.2019 г. в заседателната зала на Българската стопанска камара беше проведен семинар по международния проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, в който участват 10 страни. Туристическият сектор на България е представен в проекта от Българска туристическа камара. В рамките на семинара бяха обсъдени предложения за по-добро управление на връзката на висшето образование с нуждите на пазара на труда в контекста на „дуалносттта в обучението“.

far

Доклад



Един от основните акценти на семинара беше върху проучване на възможностите за устойчиво внедряване на практически ориентираното висше образование, с цел подобряване на професионалните перспективи пред младите хора от Дунавския регион.

На семинара зам. председателят на Българската туристическа камара Борис Гълъбов, представи експозе по доклада на проф. Соня Милева относно изискванията към учебната документация, целящи постигане на практически ориентирано обучение за ключовата длъжност „Специалист маркетинг“ в сектор „Туризъм“. Експозето предлагаме на Вашето внимание.