Профил

Име

СКИ ТУР ЕООД

Локация

България, Банско

Site

btch.bg

Профил

Никола Вапцаров
Зам. – председател на УС на БТК

Никола Николов Вапцаров е роден на 23.071984 год. Висшето си образование завършва в Нов български университет и се дипломира през 2009 год. като магистър по право. В периода 2010-2012 год. преминава обучение в Националното училище по администрация в гр. Страсбург, Франция и получава диплома Мастер II, Публична Администрация и управление, а в периода 2011-2012 г. се дипломира и в Парижкия Унивеситет – Дофин като Магистър II по политически науки.

През същия период Никола Вапцаров последователно е бил стажант при заместник постоянния представител на Франция към Европейския съюз и съветник в политически кабинет на Префекта на Орн. След завръщането си в България от май 2012 до юни 2017 год. последователно е работил като Управител на търговско дружество „Еко Лозенец“ ЕООД, Съветник в кабинета на Министъра на външните работи Кристиан Вигенин, Юрисконсулт на „Авако“ ЕООД и  Заместник кмет на СО р-н „Младост”, отговарящ за регулация на търговската дейност и общинската собственост.

Понастоящем Никола Вапцаров е Управител на „Ски тур“ ООД и от юни 2018 год. е Заместник-председател на Българската туристическа камара с ресор „Връзки и сътрудничество с другите туристически организации и със средствата за масова информация“.