Профил

Име

БОРОИНВЕСТ АД

Локация

София 1111 Бул. Шипченски проход № 23

Site

hoteliglikapalace.com

Профил

Георги Николов
Председател на УС на БТК

Георги Николов е роден на 21.11.1958 г. Средното си образование завършва в Техникум „С.М. Киров“ – френска паралелка, гр. София, след което се насочва към туризма и завършва реномирания Институт по международен туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Бургас, специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“. Висшето си образование завършва във ВФСИ „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов по специалността „Финаси и кредит“.

Дългогодишната му трудова дейност е изцяло в сферата на туризма и преминава през различните нива на хотелиерството и ресторантьорството. Георги Николов започва работа през 1984 г. в ГХ „София“ – гр. София, като преминава всички нива на йерархията до Управител на ГХ „София“. Впоследствие работи като Директор на хотел „Олимп“ – к.к. Боровец. В периода 1992 – 1995 г. е бил Заместник генерален директор на х-л „Рила“ – гр. София и Председател на Съвета на директорите на „Приморец турист“ АД – гр. Бургас, а през 1995 -1997 г. е бил Изпълнителен директор на „Пампорово“ АД.

От 2000-та година преминава в частния туристически бизнес и е заемал позициите на Управител на „Елеонора транс“ ООД и Председател на Съвета на директорите на „Бороинвест“ АД. Понастоящем е Изпълнителен директор на „Динамик турс“ АД и Управител на „БИ Хотелс Мениджмънт“ ЕООД.

В резултат на образованието и дългогодишна си успешна практика, Георги Николов притежава отлични познания и практически умения в туристическия мениджмънт. Владее френски и английски езици. Член е на Управителния съвет на Съюза на собствениците – Слънчев бряг и от началото на 2018 г. е избран за Председател на Управителния съвет на Българската туристическа камара.