Профил

Име

Борис Гълъбов

Локация

ул. „Света София“ 8, София

Site

btch.bg

Профил

д-р инж. Борис Гълъбов
Зам.- председател на УС на БТК

Борис Генадиев Гълъбов е роден е през 1940 г. в гр. София и средното си образование завършва в софийската 18-та гимназия. Висше инженерно образование е завършил в Технически университет в гр. Санкт Петербург, Русия, където след редовна докторантура е придобил научната степен „Доктор на техническите науки“ по специалността „Техническа кибернегика“.

В сферата на туризма започва работа през 1979 г. като ръководител на направлението за разработване и внедряване на компютърни системи в туризма към Центъра за научна, развойна и внедрителска дейност. С преобразуването на Центъра в Научно-внедрителски институт по туризъм, след конкурс е назначен за негов директор и това съвпада с период на разгърната научна и проложна дейност в българския туризъм.

В периода 1986 г.–1998 г. работи в Комитета по туризъм, заемайки последователно позициите на главен експерт, началник отдел и началник управление. В този период след обучение в Университета на гр. Тамрпа, САЩ е лицензиран като бизнес оценител – Оценител на цели предприятия. В края на периода участва като международен експерт в проекта „Туризъм България“, която е първа разработка в държавния орган, третираща развитието на алтернативните видове туризъм в България.

Следва период на частна консултантска и туроператорска дейност в „Делфи-3“ ООД и в ЕТ „Делфи-БГ-Борис Гълъбов“. Участвал е в екипите на над 20 европейски и нациолни проекта в областта на туризма. Владее руски и английски езици.

Понастоящем д-р Борис Гълъбов е хоноруван преподавател по туризъм в магистърската степен на Стопанския факултет на Софийския университет. Председател е на Експертната комисия по туризъм в Националната агенция за професионално образование и обучение и външен експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация. Член е на Националния съвет по туризъм и на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма към Министъра на туризма.