Десислава Алексова, един от най-активните индивидуални членове на Българска туристическа камара, успешно защити дисертация на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“.

Десислава Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, член на обществения съвет към Министерство на туризма и доктор на НБУ.

От този месец, тя е и доктор по икономика, научно направление 3.9 „Туризъм” към МВБУ. Целта на докторската й теза  е анализ и оценка на ресурсния потенциал за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград.

Обект  на изследване  е туристическият потенциал на община Ботевград. Предмет на изследване са проучването, анализът и оценката на туристическия потенциал (туристически ресурси/ атракции, човешки ресурси, материална база, административен капацитет).

Защитаваната изследователска теза  е, че постигането на устойчиво развитие на туристическа дестинация на местно ниво е възможно само при системно използване и прилагане на критериите и показателите за анализ и оценка на туристическия потенциал, ясно дефиниране и следване на стратегическите цели и приоритети за устойчивото развитие за развитие на туристическа дестинация Ботевград.

За повече информация (автореферат, рецензии и становища):  http://ibsedu.bg/bg/page/156-PhD