Рекламни форми и тарифи

КАТАЛОГЪТ на Българска туристическа камара е двуезично печатно и онлайн издание в подкрепа на малкия и среден бизнес, експертите и мениджърите в туризма. Разпространява се като печатно издание във формат А5 и тираж 3 000 броя, както и като онлайн издание, публикувано в сайта на Българска туристическа камара. Изданието съдържа актуална и полезна информация, насочена към собствениците и управителите на туристически комплекси, хотели, ресторанти, транспортни и други съпътстващи туризма фирми. Темите на рекламното представяне целят да подпомогнат рекламодателите, за да подобрят представянето на своя бизнес и да презентират уникалността на своя туристически продукт в България и чужбина.


изтегли целия файл