Учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район

На 10 юли се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район. Според концепцията за туристическо райониране, един от деветте туристически района на България е Софийския район, разположен на територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил. На събранието, което се проведе в залата на Триъгълната кула при Регионалния исторически […]

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между Икономическа камара за туризъм на Република Македония и Българска туристическа камара на Република България

На 28ми май тази година, Георги Николов – председател на УС на Българската Туристическа Камара подписа Меморандум за сътрудничество с Касам Шакири – президент на Икономическата Камара за Туризъм на Република Македония. Следва превода на български език на съдържанието на Меморандума. Настоящият Меморандум за сътрудничество между Икономическата камара за туризъм на Македония (ИКТМ), представлявана от […]

Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма

Председателят на Управителния съвет на Българската Туристическа Камара Георги Николов присъства на Международната конференция за устойчиви инвестиции в туризма, която се проведе на 31.05.2019 в к.к. Слънчев бряг, под организацията на Министерството на Туризма. На събитието присъстваха около 300 делегата – представители на инвестиционни фондове, туроператори и хотелски вериги, базирани в над 35 държави. Гости […]

Провеждане на практически ориентирано обучение за нуждите на туризма във висшите училища в България

На 16ти и 17ти май в Загреб беше проведена заключителна конференция по международния проект EDU – LAB: „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“. В събитието взе участие Георги Николов, председател на УС на Българска Туристическа Камара. Основна цел на проекта е разработване на модел за съвместна дейност […]

Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията

Десислава Алексова, един от най-активните индивидуални членове на Българска туристическа камара, успешно защити дисертация на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“. Десислава Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, член на обществения съвет към Министерство на туризма и доктор на НБУ. От този […]

Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда

На 18.03.2019 г. в заседателната зала на Българската стопанска камара беше проведен семинар по международния проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, в който участват 10 страни. Туристическият сектор на България е представен в проекта от Българска туристическа камара. В рамките на семинара бяха обсъдени предложения за […]

Интервю с Георги Николов – председател на БТК

  Културният туризъм трябва да се рекламира повече; вносът на кадри не е решение Като човек, на когото туризмът е на сърце, как оценявате състоянието на този сектор? Туризмът в България се развива много добре през последните години, той е изключително важен отрасъл за българската икономика. От средствата, които влизат в туризма, 30% остават там, […]

Семинар на тема „Образование в туризма“ 4 декември 2018

На 4 декември 2018 г. в Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя научен семинар на тема „Образование в туризма“. Организатор бе екипът на катедрата „Туризъм“. Участие взеха гостуващи лектори по покана на екипа на катедрата, които споделиха ценен опит от областите, в които работят. Пресечна точка в техните презентации […]