Българска туристическа камара

Председател на УС на БТК:

г-н Георги Николов
Мениджър в туризма

 

Зам.председатели на УС на БТК:

Членове на УС на БТК:

Владимир Кисьов
Любозар Фратев
Борис Гълъбов
Никола Вапцаров
Айдък Хасан
Никола Христович
Диана Иванова
Георги Николов
Деница Колева

Членове на КС на БТК:

д-р Алекс Орешков
Даниела Анева
Стефан Карапанчев

 

Българската туристическа камара е най-старата и най-популярна браншова организация в туризма.

Първоначално е регистрирана през 1990 год. като Съюз на стопанските ръководители по туризма с Председател на Управителния съвет – доц. Цветан Тончев. Пререгистрирана като БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА през 1991 год. За Председател на Управителния съвет е избран доц. Цветан Тончев и членове: Благой Рагин, Галин Георгиев, Георги Попниколов, Димитър Димитров, Донка Соколова, Дотко Дотков, Димитър Хаджиниколов, Красимир Станев, Любомир Попйорданов, Манол Рибов, Румен Драганов, Светлана Атанасова, Стефан Христов, Симеон Тодоров, Тодор Мицев и Христо Каленов.

Още от самото си основаване БТК започва да развива свои регионални структури в градовете Варна, Бургас и Плевен, като изгражда регионални асоциации и камари. Всяка от регионалните структури е самостоятелно юридическо лице. В Камарата членуват редица изтъкнати преподаватели от висшите и средни училища, които успешно провеждат последователна политика за квалификация и обучение за кадрите в туризма.

От създаването си БТК членува в Българска стопанска камара и поддържа активни партньорски отношения с БХРА, БАТА, БААТ и другите обществени организации в туризма.

БТК провежда последователна и целенасочена политика за подобряване качеството на предлаганите туристически услуги за устойчиво развитие на туризма в България.

Съвременният облик на БТК се определя до голяма степен от активността на членовете на Управителния съвет и качеството, и ефективността на щатните служители в офиса. В тази връзка Камарата продължава активното си участие в системата за социален диалог на национално ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.

В нея членуват най-големите български туристически фирми, като "Албена" АД, "Златни пясъци" АД, "Слънчев бряг" АД, "Пампорово" АД , "СОК Камчия" ЕАД и много други. Тя обединява над 30 000 души, работещи в туризма. Членуващите в БТК Сдружения и фирми са страна по почти всички колективни трудови договори и Споразумения. Камарата поддържа ангажиментите си към Световната организация по туризъм като стриктно спазва клаузите на Етичният кодекс в туризма на Световната организация по туризъм към ООН.

Камарата работи активно по актуални проблеми на икономиката, като поддържа обществена дискусия с Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалните грижи.

Българската туристическа камара е най-голямата браншова структура, упълномощена от Българската стопанска камара като представителна организация на работодателите в туризма.

От създаването си до днешни дни Българската туристическа камара се утвърди като един от водещите партньори на Държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна и корпоративна неангажираност, водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, обществена ангажираност, безпристранстност, професионална отговорност, компетентност и коректност.

УСТАВЪТ на Българска туристическа камара разрешава членство на туристически компании - юридически лица и експерти от туристическата индустрия – физически лица.