Европейска система от показатели за туризма

Чет, 11 Фев 2016

На 11.02.2016 г. от 15:45 до 16:45 в зала Пирин на Интер Експо Център Българска туристическа камара проведе дискусия съвместно с общините на тема: "Европейска система от показатели за туризма – набор от инструменти за устойчиви дестинации". По време на дискусията беше представена Европейската система от показатели за туризма от доц. д-р Соня Милева (член на БТК) и беше дискутирано тяхното приложение при управление на туристическите дестинации.

Представен беше и проект "Възхитени от България", свързан с изграждането на корпоративен облик на туризма в България от проф. Сашо Драганов, академик и професор към ТУ София, ръководител на проекта. Част от присъстващите на срещата общини също се включиха с кратко представяне на значимите туристически атракции на тяхната територия, както следва:

  • община Копривщица участва с рекламен клип, представен от г-жа Павлина Маврудиева, старши специалист "Евроинтеграции" към общината;
  • община Бургас - рекламен клип, представен от г-жа Дафина Далева - Бобова, специалист "Туризъм", ОП "Туризъм" Бургас;
  • община Петрич - рекламен клип, представен от г-жа Илиана Попова – зам. кмет на община Петрич;
  • община Асеновград – презентация – г-н Ивайло Мирчев, експерт.