Видео: Дискусия за предложените изменения в Закона за туризма (16.03.2016 г.)

Конкурси – Фотогалерия – Снимки

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,0